responsive menu buton
İRRİTABL KOLON SENDROMU 

İRRİTABL KOLON SENDROMU

Değerli hastalarım,bu gün sizlere FONKSİYONEL SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARININ genel belirtileri ve bunun tanı konma yöntemlerinden bahsedeceğim.

Fonksiyonel sindirim sistemi hastalıkları yada pratik uygulamada doktorların kullandığı ismiyle ,

İrritabl Kolon Sendromu ;

-sindirim sisteminde biyokimyasal ,

-radyolojik ,

-endoskobik ,

-mikrobiyolojik ,

-histopatolojik olarak normal bulgular dışında bir bulguya rastlanılmayan ,

-ancak hastada birtakım sübjektif sindirim sistemi yakınmaları oluşturan hastalıklar gurubuna verilen addır.

İrritabl Kolon Sendromunda yakınmalar ;

Ağrı ;

_değişik şiddetlerde olup , rahatsız edici künt ağrıdır ,

_bazen kramp tarzında keskin kıvrandırıcı olabildiği gibi ,

_genelde durağan belli belirsiz rahatsız eden , mide yanması ağıza acı su gelmesi hissiyle reflü özefagiti taklit eden ,

_karın üst kısmından bele sırta yayılan açlık toklukla ve alınan gıdayla ilgisi olayan peptik ülser , ya da malign ülser ağrısını taklit eden ,

_genellikle uykudan uyandırmayan ,

_zaman zaman barsak tıkanıklığında olduğu gibi periyodik gelip karın sağ üst ve sol üst kadranlarda yoğunlaşan ,

_ruhsal sıkıntı yaratan ortam ve durumlarda daha çok hissedilen,

_genelde yemek yedikten sonra karında hissedilen şişliği takiben artan ,

_defekasyondan sonra kısmen şiddeti azalan veya tamamen geçen rahatsız edici karın ağrısı karekterindedir.

Karın şişliği hissi ;

_her nekadar hastalar dokuz aylık hamile gibi karnım şişiyor desede objektif olarak karın şişliği alınan gaz yapıcı gıdalar ile ilgili olarak görsel olarak yoktur .

_her yemek yemeyi takiben özellikle ruhsal sıkıntı yaratacak bir durumda yada anksiyete ve depresyon gibi hastalıkların eşlik ettiği durumda daha yemeği yer yemez karın şişliği hissi başlar.

_bu his defekasyon yada gaz çıkartma sonrası büyük ölçüde rahatlayıp bazen tamamen geçebilirsede ,

_genelde karın içinde barsakların hareketinin yarattığı sesler garklama gurklama şeklinde hasta tarafından hissedilir ,

Geğirmeler ;

_karın şişliğini eşlik ettiği gibi çoğunlukla , anksiyete ve depresyon gibi yakınmaları da olup tedavi görmeyen hastalarda ön plandadır ,

Mider bulantısı ;

-değişik derecelerde tarif edilen bulantı hissi , sübjektiftir . Hastada yemek yemeye engel değildir . Genelde bulantı kesici ilaçlara yanıt çok azdır yada hiç yoktur.

Kusma ;

_gerçek anlamda kusmalarda gözlenen mide muhtevası ve yenilen gıdalar safra , kusma diye tarif edilen materyalde yoktur,

_genelde kusma diye tarif edilen çok miktarda tükrük ve geniz salgıları içeren mide muhtevası içermeyen bir sıvıdır .

İştahsızlık;

_gerçek anlamda iştahsızlık yoktur . B azı gıdalara karşi iğrenme şeklinde hissedilen durumu iştahsızlık olarak tanımlayan hastalar vardır .

_depresyonun eşlik ettiği durumlarda bazen gerçek iştah kaybı depresyona bağlı olabilir ,

Kilo kaybı ;

_genelde yoktur , ancak depresyonun eşlik ettiği durumlarda depresyona bağlı kilo kayıpları olabilir .

Kabızlık ve İshal;

_genelde her üç durum kabızlık ishal veya normal defekasyon tarif edilsede ,

_sıkça rastlanan durum bir kaç gün kabızlık gibi zorlanarak defekesyona çıkıp , bunu izleyen günlerde bir kaç kez tam ishal şeklinde olmayan ancak sulu gayta çıkarma şeklinde tuvale çıkma söz konusudur.

Sarılık ;

_buhastalıkta söz konusu değildir .

Mide ve Barsak Kanaması ;

_bu hastalıkta söz konusu değildir .

Özetlersek ; Karın ağrısı , midede veya tüm karında şişlik hissi , bazen kabızlık bazen ishal şeklinde alterne eden tuvalet alışkanlığı ve yemek yedikten sonra başlayıp tuvalete çıkmayla veya gaz çıkarmayla rahatlayan yakınmalar . Eğer yapılan muayene ve laboratuar incelemelerinde bu şikayetleri açıklayabilecek bir hastalık tesbit edilememişse Fonksiyonel Sindirim Sistemi Bozukluğu olarak adlandırılır ki , genelde İrritabl Kolon Sendromu şeklinde ifade edilir .

Bu gurup hastalıklar ;

-özefagus spazmı,

-nonülser dispepsi,

-biliyer diskinezi,

-irritabl colon hastalığı,

-proktalji fugax,

olarak özetlenebilir.

Burada asıl bilinmesi gereken diğer bir araştırma sonucu ise ; yapılan geriye dönük araştırmalarda , popülasyonun (ahalinin ) %30 kadarında yukarıda saydığımız fonksiyonel sindirim sistemi bozukluklarının belirti ve bulgularının sorgulamada var olduğunun tesbit edilmesi olmuştur.

Ancak ahalinin %30 unda var olan bu bulgu ve belirtilerin bu %30 luk kitlenin ancak üçte birinde şikayete sebep olan yakınmalar oluşturduğu tesbit edilmiştir ki ; yine geriye dönük araştırmalarda bu şikayetçi olan hasta olarak doktora baş vuran kişilerde , fonksiyonel sindirim sistemi bozukluğu ile birlikte ANKSİYETE , DEPRESYON , DİSTİMİ  gibi değişik şiddette ruhsal  bozuklukların da olduğu saptanmıştır.

Bu durum tedavide başarının temel unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır ki ; bu hastalarımıza sindirim sistemini düzenleyen ilaç tedavisi yanında , aynı anda ruhsal rahatsızlığını tedavi edecek ilacında verilmesi gerekmektedir. Bu şekilde her iki hastalığın ilaç tedavisi eş zamanlı olarak kullandırılarak tedavide başarı sağlanır.